V - Wurf vom 20.5.2020

 

1 Rüde

 

DIE ELTERN


                        Ixy                                                                                                                       Onyx

         Ixy Blue of Sprightliness                                                                                 Onyx Black  of Sprightliness

                                                                                                                     

 

 

VIP Blue of Sprightliness   

gen. CEA frei, HD frei

frei von Augenkrankheiten 8/2022

ZwKl.: V1 und CACA

Nachzucht


                                                                                          ....

                                                               Mama Ixy, Sohn VIP, Papa Onyx